اغذیه و ادویه + 2 ماه پشتیبانی رایگان

بدون امتیاز 0 رای
145,000 تومان

دوره آموزش مزاج شناسی

29
145,000 تومان

تدابیر خوردن و آشامیدن + 2 ماه پشتیبانی رایگان

بدون امتیاز 0 رای
95,000 تومان

دوره آموزش مزاج شناسی

32
95,000 تومان

دوره آموزش مزاج شناسی (تئوری و عملی)

5.00 4 رای
290,000 تومان

دوره آموزش مزاج شناسی

157
290,000 تومان

دوره تدابیر آب و هوا

بدون امتیاز 0 رای
95,000 تومان

چیستی و اهمیت: در دیدگاه طب، یکی از مهم‌ترین عامل مؤثر بر کیفیت هوای محیط و سلامت انسان، چگونگی وضعیت…

15
95,000 تومان

دوره تدابیر حرکت و سکون

بدون امتیاز 0 رای
95,000 تومان

چیستی و اهمیت: منظور از حرکت و سکون میزان تحرک و ملاحظات مربوط به ورزش کردن است. نوع و میزان ورزش، باید بر…

21
95,000 تومان

دوره تقویت حافظه و مهارت یادگیری

بدون امتیاز 0 رای
290,000 تومان

اهمیت تقویت حافظه اگر بخواهیم با دید کلی تعریف حافظه را برایتان عنوان کنیم باید بگوییم حافظه قوه ای است که توانایی ثبت و…

37
290,000 تومان

کارگاه عملی آموزش مزاج شناسی

بدون امتیاز 0 رای
295,000 تومان

دوره آموزش مزاج شناسی

29
295,000 تومان
0
195,000 تومان