آموزش مزاج شناسی + 2 ماه پشتیبانی رایگان

5.00 4 رای
220,000 تومان

دوره آموزش مزاج شناسی

144
220,000 تومان

اغذیه و ادویه + 2 ماه پشتیبانی رایگان

بدون امتیاز 0 رای
145,000 تومان

دوره آموزش مزاج شناسی

27
145,000 تومان

تدابیر خوردن و آشامیدن + 2 ماه پشتیبانی رایگان

بدون امتیاز 0 رای
95,000 تومان

دوره آموزش مزاج شناسی

31
95,000 تومان

دوره آموزش مهارت یادگیری و تقویت حافظه

بدون امتیاز 0 رای
290,000 تومان

اهمیت تقویت حافظه اگر بخواهیم با دید کلی تعریف حافظه را برایتان عنوان کنیم باید بگوییم حافظه قوه ای است که توانایی ثبت و…

25
290,000 تومان

کارگاه عملی آموزش مزاج شناسی

بدون امتیاز 0 رای
295,000 تومان

دوره آموزش مزاج شناسی

29
295,000 تومان